Dojo Day I 10 pack
$900
10 / pet
Dojo Day I 20 pack
$1600
20
Dojo Overnights | 30 pack
$3000
30
Group Lessons | 4x Pack
$280
4
Group Lessons | 8x Pack
$480
8
Private Lessons | 4x Pack
$540
4
Private Lessons | 8x Pack
$950
8
Virtual Lessons | 4 pack
$320
Virtual Private Sessions 
4 / pet
Virtual Lessons | 8 pack
$600
Virtual private lessons 
8 / pet
Walk & Train | 12x Pack
$780
12 / pet
Walk & Train | 4x Pack
$320
4 / pet
Walk & Train | 8x Pack
$600
8 / pet