Dojo Day I 10 pack
$900
10 / pet
Dojo Day I 20 pack
$1600
20 / pet
Group Lessons | 4x Pack
$250
4
Group Lessons | 8x Pack
$440
8
Private Lessons | 4x Pack
$540
4
Private Lessons | 8x Pack
$950
8
Walk & Train | 12x Pack
$780
12 / pet
Walk & Train | 4x Pack
$320
4 / pet
Walk & Train | 8x Pack
$600
8 / pet